За нас

Ние сме Институт „Итера“, който е учреден през 2007 г. Към момента сме една от най-големите организации, обучаващи медиатори в България.

Одобрени сме от Министерство на правосъдието като обучителна организация.

Програмите ни, свързани с обучение на педагогически специалисти са одобрени от Министерство на образованието.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в гр. Варна. Обучавали сме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.

Институтът, съвместно с Окръжен съд- Варна организира ежегодно Дните на медиацията във Варна.

Реализираме пилотния за България проект “Училищна медиация- иновативен метод за справяне с проблеми в училището“, съвместно с Регионално управление на образованието- Варна. През 2019 г. проекта прерастна в Академия Миротворци.

През 2017 г. подписахме Меморандум за сътрудничество с Икономически университет- Варна, като съвместно реализираме проекта Медиация в университетските зали.

Съвместно с Асоциацията на българските черноморски общини проведохме поредица от обучения за мястото на медиацията в публичния сектор.