Социалното въздействие на медиацията в образованието- доклад на Венета Иванова- ВИДЕО

🌟 “В Академия Миротворци се концентрираме върху това да изградим една култура на миротворчество, която всъщност ще даде онази основа, онази благодатна почва за развитие на потенциала на нашите деца”

📍 Социално въздействие на медиацията в образованието- доклад на Венета Иванова по време на конференцията “Медиация в образователната институция”