Видео галерия

Как се роди проекта Академия Миротворци и какво стои в основата на нашата мисия

Марин Маринов- Председател на Окръжен съд Варна: Защо подкрепям Академия Миротворци.

Кога един случай е подходящ за медиация?

Социалното въздействие на медиацията в образованието